เกิดจากการรวมกลุ่มของมืออาชีพแต่ละแขนงงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 15 ปี มีทีมงานประกอบด้วยวิศวกร ภูมิสถาปนิก สถาปนิก นักออกแบบภูมิทัศน์ นักวิชาการด้านพืชสวนประดับด้านระบบกลวิธาน ด้านโรคแมลง ด้านดินและปุ๋ย ซึ่งผู้ร่วมงานแต่ละด้านได้ทำงานบริหารโครงการมาอย่างยาวนาน เช่น สนามกอล์ฟ รีสอร์ท ศูนย์การค้า โครงการบ้านจัดสรร

  1. บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ น้ำยา ของตกแต่งสั่งทำตามแบบสถาปนิก เจ้าของโครงการ
  2. ออกแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์ งานโยธาและ งานไฟฟ้ากำลัง งานสปริงเกลอร์
  3. วางระบบท่อระบายน้ำสนามกีฬา สวนสาธารณะ คอนโด บ้านจัดสรร
  4. บริการควบคุมต้นทุนภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาด งานอาคารสถานที่ ในสนามกอล์ฟ ศูนย์การค้า โรงแรม โครงการ บ้านจัดสรร
  5. รับบริการบริหารทุนแบบครบวงจรโดยเป็นศูนย์กลางประสานงาน และเตรียมการก่อสร้างงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ

งานระบายน้ำ น้ำพุ น้ำตก ระแนงไม้ งานถมดิน งานบ่อปลา ฯลฯ

งานถมดิน ขุดบ่อเก็บน้ำ

มีทีมงานประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เคยบริหารงานดูแลสนามกอล์ฟ รีสอร์ท สวนในบ้าน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าและมีทีมงานจัดสร้างครบครัน เช่นงานน้ำพุ , น้ำตก , ทางเดินเท้า , ไฟสนาม , ไฟฟ้าแสงสว่างมีทีมงานสนับสนุน มีวัสดุ ตกแต่งและอุปกรณ์ของใช้ครบครัน ซึ่งมีพันธมิตรเป็นคู่ค้ามาอย่างยาวนาน ทำให้ต้นทุนการบริหารต่ำเมื่อเทียบกับรายอื่น

การออกแบบ วางแผนเพื่อบริการเป็นเรื่องที่คิดแล้วทำตามจินตนาการ ตามฝันสู่อนาคตให้เป็นจริงสัมผัสได้จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ รู้จริงเพื่อสร้างองค์ประกอบของงานให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเจ้าของ พวกเรามีความมุ่งมั่น จักสร้างผลงานให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริการของเราจึงทำด้วยใจรักและเข้าใจงานอย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างสีสันได้ครบทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังสโลแกนของเรา

\

© 2015 paninplan.com All Rights Reserved.